Disclaimer & privacy

Deze bepalingen zijn van toepassing op de website van Camping de Marcourt die gehost wordt onder het domein www.campingmarcourt.be, hierna genoemd de website.

Camping de Marcourt is een merk van Ardenne Passion BVBA.

Door van de website gebruik te maken geeft u toestemming voor het verwerken van uw informatie door Ardenne Passion BVBA op de wijze en voor de doeleinden zoals in onderstaande bepalingen  omschreven.

De website wordt beheerd door de beheerders van Camping de Marcourt namens Ardenne Passion BVBA.

Alle elementen op de website zijn eigendom van Ardenne Passion BVBA tenzij anders vermeld. De elementen op de website die eigendom zijn van Ardenne Passion BVBA mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

De website wordt gehost op de servers van het bedrijf Wikiwi dat er alles aan doet om de gegevens opgeslagen op deze servers optimaal te beveiligen. Toch kunnen Wikiwi noch Ardenne Passion BVBA en/of hun respectievelijke medewerkers of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal van deze gegevens noch voor de goede werking van de website. 

Ardenne Passion BVBA maakt gebruik van sociale media en cloud-diensten. Deze diensten van derden draaien niet op de serverruimte waar Ardenne Passion BVBA gebruik van maakt en vallen bijgevolg niet onder deze bepalingen, noch maken zij deel uit van de website.

Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Op basis van deze logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan deze site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina's worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser.

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren.

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.

Sommige elementen van de website bieden de mogelijkheid met Ardenne Passion BVBA in contact te treden. Het gebruik van deze elementen vereist het invullen van persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en zijn enkel toegankelijk voor de beheerders van Ardenne Passion BVBA.

Het kan zijn dat de persoonlijke gegevens verzameld op deze website aangevuld worden met andere persoonsgegevens die de bezoeker verstrekt in contacten met Ardenne Passion BVBA of uit openbaar toegankelijke documenten en databestanden.

Uw gegevens worden opgeslagen in een of meerdere digitale bestanden die beheerd worden door Ardenne Passion BVBA.

De gegevens die Ardenne Passion BVBA over u bijhoudt zijn toegankelijk voor inzage, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Deze gegevens kunnen worden ingekeken, verbeterd of verwijderd op verzoek per brief gericht aan Camping de Marcourt, p/a Ardenne Passion BVBA/SPRL, Rue du Purnalet 8, B-6980 La Roche-en-Ardenne met vermelding van uw identiteit en postadres en vergezeld van een kopie van uw identiteitsdocument.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten  een tracker die bijhoudt welke pagina’s de bezoeker van deze website bezocht heeft alsook de laatste activiteit en het tijdstip van het laatste bezoek aan deze website.

 

Definities:

Logbestand: Een logbestand is een bestand op de webserver waarin wordt bijgehouden welke bezoeker, op welk tijdstip welke pagina's heeft bezocht. In dit bestand is tevens informatie opgenomen over waar de bezoeker vandaan komt en welke webbrowser wordt gebruikt.

Cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker. Hierin kan informatie worden opgenomen over de bezoeker   die kan worden gebruikt om na te gaan welke pagina's een bepaalde bezoeker heeft bezocht. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker